Murerbie

Murerbier er en gruppe bier som lever enkeltvis, uten å danne organiserte samfunn slik som honningbien gjør.  De benytter ulike typer hull i treoverflater og andre materialer til å etablere små reir hvor de føder opp larvene på nektar og pollen fra blomster. Det er vanlig at de blant annet benytter gamle utflygningshull og tilstøtende larveganger til husbukk og andre trebukker.  For at de skal få plass inne i gangene som er fylt med boremel må de rydde ut dette, noe som fører til at det kan drysse ut boremel fra hull som biene benytter selv om de ikke lager ytterligere skade i treverket.

Murerbier samler pollen på undersiden av bakkroppen (buksamlere) som kan være godt synlig som en gul klump på bakkroppen når de kommer tilbake til hullet.  Når det er samlet tilstrekkelig med næring til larvene, legger de egg sammen med den innsamlede maten og tetter hullet med jord/leire, slik at larvene blir beskyttet. Når larvene er omdannet til utvokste bier, gnager de seg ut gjennom den beskyttende forseglingen.

Det kan være mange murerbier i forbindelse med utflygningshullene i en tømmervegg, slik at det om sommeren kan oppleves som en invasjon av bier. Biene har imidlertid ikke stikkebrodd og de forårsaker heller ikke skader på treverk.  Det er derfor verken nødvendig eller hensiktsmessig å benytte insektgift for å behandle forekomst av murerbier.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!