Narrekjedemuggsopper

Narrekjedemuggsopper (Phoma) forekommer normalt på dødt plantemateriale. Av og til forekommer den på fuktutsatte materialer innendørs, særlig på råtesoppskadete trematerialer. På bad kan den gi en misfarging på silikon og flisfuger i dusjsone og omkring vask uten at det nødvendigvis er fuktskader i konstruksjonen.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!