Pelsmøll

Pelsmøll (Tinea pellonella) har et larvestadium som ute i naturen ofte påtreffes i fuglreir. Pelsmøll kan også angripe materialer i bygninger. Det er særlig ull og ulltekstiler, fjær, stoppede møbler og lignende som blir angrepet, men de kan også leve av blant annet skinn, hampetau, krydder og tobakk – dvs. en stor variasjon av organiske materialer. Larvene kan ikke leve av rent bomullsstoff eller jutevev.

Larvene utvikles normalt i løpet av et år, dvs. relativt langsomt. Ved optimal næringstilgang, temperatur og relativ luftfuktighet kan det utvikles 3-4 genererasjoner/år. De voksne individene forårsaker ikke noen skader utover at de kan legge nye egg etter paring. Fordi de ikke tar til seg næring som voksne, dør de i løpet av en uke.

Tiltak mot pelsmøll kan være å drepe larvene ved å enten fryse ned de angrepne gjenstandene til -20 °C eller varme dem opp til +55 °C. Det er også mulig å benytte insektgift, men dette frarådes i utgangspunktet da temperaturbehandling er mer skånsomt mot materialet og ikke gir noen innvirkning på inneklimaet i det aktuelle lokalet.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!