Phoma

Narrekjedemuggsopper (Phoma) danner svarte fruktlegemer (piknidier) som inneholder store mengder konidier. Disse soppene er saprofytter på dødt plantemateriale, og kan også forekomme på fuktutsatte tre- og papirmaterialer i innemiljø, ofte i forbindelse med råtesoppskader. Noen arter angriper frukter.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!