Pinnemuggsopper

Pinnemuggsopper (Oidiodendron) er vanlig forekommende i jord, kompost, nedbrutt tremateriale og døde planterester. Forekommer relativt ofte i forbindelse med fuktskader i bygninger, og da gjerne på fuktutsatte trematerialer i lukkede trekonstruksjoner og på kaldtloft.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!