Radon

Radon (Rn) er en radioaktiv edelgass, som er fargeløs, luktfri og smaksløs. Radon dannes fra uranrike bergarter som alunskifer og granitt, i tillegg finnes det store mengder thorium i norsk grunn. Radon kan komme inn i hus i radon-rike områder via utettheter mot terreng. I følge Forskrift om strålevern skal alle bygg ha så lave radonnivåer som mulig og innenfor anbefalte grenseverdier. Statens Stråleværn har satt tiltaksgrensen (grenseverdi for når det skal gjøres radonreduserende tiltak) til 100 Bq/m3 og maksimumsgrense er satt til 200 Bq/m3.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!