Råtemuggsopper

Råtemuggsopper (Chaetomium) forekommer ofte i vannskadede konstruksjoner. Dette er en slekt med mange arter ute i naturen, men det er særlig 3-4 arter som kan opptre som muggsopp innendørs. Det er vanlig at skader opptrer hvis materialer har vært utsatt for jevn, høy fuktighet over flere uker, hovedsakelig lekkasjetilfeller. Chaetomium lever i naturen av ulike typer organisk materiale, som råtnende planter, mens de innendørs lever av å bryte ned cellulose i treverk, sponplater og papir. Artene er kjent for å kunne forårsake til dels kraftig nedbrytning av treverk ved dannelse av gråråte. Vekst av råtemuggsopparter kan føre til en kraftig, stikkende lukt. Dessuten er det stor fare for at personer med anlegg for astma-/allergilidelser kan oppleve helsemessige reaksjoner ved eksponering ovenfor disse soppene.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!