Råtesopper

Råtesopper forårsaker i motsetning til svertesopp og muggsopp svekkelser i trematerialer, og skadene kan bli omfattende. Generelt anbefales det å skifte råtesoppangrepne materialer med en sikkerhetssone inn i friske materialer, men omfanget på utbedringsarbeidet varierer noe avhengig av hvilke råtesopp det er som har forårsaket skaden. Den mest alvorlige råtesoppen som kan opptre i bygninger er ekte hussopp (Serpula lacrymans).

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!