Rhizopus microsporus

Rhizopus microsporus er en art som er vel kjent fra treindustri, men som vi forøvrig har begrenset informasjon om. Den er ikke omtalt i de vanligste verker om sopparter i matvarer eller i jord. Det er kjent at soppen kan vokse ved relativt høye temperaturer, og den vokser ikke ved 5 °C. Minimum vannpotensiale ligger trolig i størrelsesorden 0.9 aw.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!