Sigdmuggsopper

Sigdmuggsopper (Fusarium) er først og fremst kjent for å infisere levende planter, men lever også på dødt plantemateriale. Lagringsråte på frukt og grønnsaker skyldes ofte angrep av sigdmuggarter. Flere arter produserer mykotoksiner. Sigdmuggarter er angitt å vokse mellom ca 5 °C og 37 °C, men er ikke rapportert å være spesielt tolerante for verken høye eller lave temperaturer. Vekst kan foregå ned til vannaktivitet 0.89 aW. Soppen vokser veldig sjeden på bygningsmaterialer.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!