Skimmelsopper

Skimmelsopper (Botrytis) er relativt vanlig forekommende i uteluft, og slekten er spesielt vanlig på ulike råtnende bær og frukt. Den er derimot ikke spesielt vanlig i forbindelse med fuktskader inne, og sporer i inneluft har i de fleste tilfeller fulgt med uteluften. Den kan være en ødeleggende planteparasitt.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!