Slimsopp

Slimsopp (Myxomycetes)er en stor gruppe sopplignende organismer, som kjennetegnes ved at de vokser på steder med høye fuktverdier, ofte på allerede soppangrepet materialer. Dette fordi slimsopp lever av bakterier eller råtesopphyfer i veden. Angrep kan ofte ses som våte klumper med forskjellige farger i brunt eller oransje som ved modning tørker opp og skifter farge til brunt. Sporene (brunt pulver) kan lett spres til inneluften i boliger. Helsemessige reaksjoner hos disponerte personer kan forekomme. I tilfeller hvor det påvises forekomst av slimsopp innendørs må årsaken til oppfukting/skadebilde undersøkes, siden forekomst av slimsopp har en klar sammenheng med høye fuktverdier.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!