Sommerfuglmygg

Sommerfuglmygg (Psykoda) har et larvestadium som lever av blant annet organisk slam som står våt over lang tid. Dette skjer for eksempel i avløpsledninger, sluk og vannlås. De kan opptre i store mengder i forbindelse med blant annet renseanlegg. Sommerfuglmygg er ufarlige, men hvis det forekommer i store mengder innendørs, kan dette tyde på en kloakklekkasje i tilstøtende områder.

For å kunne utbedre problemet med sommerfuglmygg, må man klarlegge hvor de kommer fra. Utettheter ved stakeluker og lignende må tettes. Sluk og vannlås bør renses godt. Man bør i størst mulig grad unngå bruk av insektgift innendørs. Støvsuger kan være meget effektiv mot flyvende individer, men det hjelper ikke på larver som ligger skjult i utette rør og lignende.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!