Spretthale

Spretthale (Collembola) er en gruppe insekter som har en struktur på bakkroppen som den kan benytte som en springfjær til å hoppe med. Spretthaler holder til i fuktige miljøer utendørs (særlig i øvre del av jordsmonnet) der de spiser vegetabilsk føde.

Man kan av og til finne spretthaler som ved tilfeldigheter er kommet inn utenfra. Disse pleier raskt å dø i det tørre inneklimaet. Hvis de overlever over tid tyder dette på at det er vedvarende fuktig i det aktuelle området – noe som i så tilfelle indikerer en fuktskade.

Forekomst av spretthaler innendørs bekjempes ikke med insektdrepende kjemikalier. Det viktige er å klarlegge fuktforholdene og utbedre eventuelle fuktskader.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!