Stor melbille

Stor melbille (Tenebrio molitor) er en relativt stor bille som ofte kan observeres når den flyr eller vandrer omkring på jakt etter mat og egnede eggleggingsplasser. Den voksne billen finnes naturlig utendørs, men kan også påtreffes innendørs. Under levetiden på et par måneder kan billen legge flere hundre egg. Larvene kan spise mange ulike kilder av organisk materiale (vepsebol, fuglereir, døde dyr/mus og lignende), men er mest vanlig å finne i forbindelse med stivelsesrik næring. Ofte påtreffes de i gammelt avfall i kornsiloer. Normal utvikling til voksen bille tar 6-12 måneder, avhenging av temperatur og næring. Larvene kan overleve lenge uten næring.

For å bekjempe et eventuelt angrep er det først og fremst viktig å finne næringskilden for larvene. Infisert mat må fjernes og det må gjøres meget grundig renhold. Det kan være behov for gjentatte rengjøringer før billene er fjernet. Bruk av insektgift har begrenset effekt og bør kun eventuelt benyttes etter grundig vurdering av sertifisert personell.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!