Strålemuggsopper

Strålemuggsopper (Aspergillus sp) forekommer ofte som pionerer i forbindelse med fuktskader i bygninger, hovedsakelig kondensskader, eller i rom med forhøyet relativ luftfuktighet. Fuktstrålemugg (Aspergillusversicolor) er en av de artene som hyppigst forekommer, og selv lave verdier kan være med på å indikere et fuktproblem i bygningen.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!