Stripet borebille

Stripet borebille (Anobium punctatum) er brune og kroppen har sylinderform. Larvene er gulhvite og ser ut som et krummet riskorn. Utviklingstiden for larvene fram til voksen bille er 2-3 år. Larvene bruker materialer av bar- og løvtrær til bosted og næring. Det er særlig fuktige og kjølige deler av bygninger som blir angrepet. Hvor stor tettheten er av hull og økningen i antall hull over et gitt tidsrom, kan gi et begrep om skadegrad. Mulighetene for videreutvikling er avhengig av fukttilgang/relativ luftfuktighet på stedet.

Hauger med boremel på utsiden av treverket skyldes ikke aktivitet av stripet borebille, men rovinsekter som graver seg inn i treverket på jakt etter borebillelarvene.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!