Svart jordmaur, "Sukkermaur"

Svart jordmaur, «sukkermaur» (Lasius niger) er vanlig å finne i hager og områder rundt bygninger, særlig mot soloppvarmede områder. Maurene lager små reir tett opp mot overflaten, gjerne under hageheller og i blomsterbed. Svart jordmaur kan etablere reir i bygninger, men da enten i sterkt råtesoppskadet treverk eller i enkelte isolasjonsmaterialer – særlig i fuktig ekspandert polystyren under varmekabler. Maurene er ikke farlige for mennesker, men forekomst innendørs oppleves ofte som utrivelig.

Bekjempelse av svart jordmaur bør enten skje ved å fjerne reiret eller avgrenset, lokal kjemikaliebehandling. Hvis man ikke har kjennskap til om reiret er ute eller inne, kan man legge ut en utvendig giftbarriere for å stanse videre trafikk inn/ut av bygningen. Eventuelt kan en kombinasjon med avgrenset bruk av forgiftet åte innendørs føre til raskere resultat, men dette forutsetter en systematisk fremgangsmåte for å oppnå et optimalt resultat.

Alternativ bekjempelse kan gjøres ved å forsøke å fjerne flest mulig av de nærmeste reirene inn mot bygningen, for eksempel ved å helle på kokende vann eller begrenset bruk av egnet maurgift, men det er sannsynlig at det vil etableres nye reir i løpet av relativt kort tid.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!