Svart vannskademugg

Svart vannskademugg (Stachybotrys chartarum) er en type muggsopp som ofte forekommer i vann­ska­dede konstruksjoner. Det er vanlig at skader opptrer når materialene har vært utsatt for jevn, høy fuktighet over flere uker. S. chartarum må identifiseres ved mikroskopering, men kan ofte gi en karakteristisk svart misfarging, særlig på papiret på gipsplater. I naturen lever soppene av ulike typer organisk materiale, som råtnende planter, mens de innendørs lever av å bryte ned cellulose, først og fremst papir på gipsplater, tapet o.l., men den kan også vok­se på treoverflater. Nedbrytningen skjer ved enzymatisk påvirkning av cel­lulose, og det vil derfor kunne oppstå en svekkelse av det angrepne materialet i området hvor det er vekst.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!