Svartrandkjuke

Svartrandkjuke (Bjerkandera adusta) forekommer som skadegjører på sterkt fuktutsatte sponplater og trematerialer av løvved. Trematerialet som angripes får et hvitt, trevlet utseende (hvitråte), ofte med svarte soner i utkanten av angrepet. Soppen er regnet som en mindre aggressiv råtesopp fordi den trenger meget høy fuktighet for å utvikle seg, noe den sjelden får i hus.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!