Tritirachium

Tritirachiumvokser på døde plantematerialer og trives på celluloseholdige materialer (mest på råttent trevirke, men også på papir, gipsplater etc.).

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!