Vanlig tåresopp

anlig tåresopp(Dacrymyces stillatus) forårsaker skader på utvendige trematerialer som utsettes for høy fuktbelastning. Soppen er lokalt en aggressiv vednedbryter. I vårparten kan man se mange fruktegemer på utsatte fasader i form av orasje kuler som tørker ut når sola skinner men kan ta opp vann om nata eller når det regner. Utskifting av angrepne materialer med sikkerhetssone er nødvendig.