Vedmusling

Vedmusling (Gloeophyllum sepiarium) er en vanlig skadegjører på materialer som utsettes for høy fuktighet/lekkasjer i kombinasjon med høy temperatur. Soppen er derfor vanlig forekommende som skadegjører i takkonstruksjoner, vinduer med mer. Vedmusling kan lokalt forårsake kraftig nedbrytning av angrepet trevirke, men den har liten evne til å spre seg inn i friskt og tørt treverk. Utskifting av angrepne trematerialer med sikkerhetssone er nødvendig.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!