Vepsebolklanner

Vepsebolklanner (Reesa vespulae) kommer opprinnelig fra Nord-Amerika, men har etablert seg i Norge de seneste 40 årene. I naturen har billen sitt levested i hovedsak i forbindelse med vepsebol og bikuber. Larvene lever der av døde insekter og andre rester av animalsk føde. I bygninger er de oftest knyttet til vepsebol. Billen forårsaker ikke skade i bygningsmaterialer og de kan heller ikke bite mennesker.

Vepsebolklanner kan leve i helt tørre miljøer, hvor larvene kan overleve måneder uten vann og næring. Utviklingstiden fra egg til voksen bille er trolig normalt ett år. De voksne billene har relativt kort levetid (noen uker). De flyr mot lys og kan derfor påtreffes hvor som helst i en bygning. Larvene og de fleste billene er imidlertid i områder hvor næringen finnes.

Bekjempelse kan skje ved regelmessig lokalisering og fjerning av gamle vepsebol (om vinteren). I tillegg bør suvenirer, klær, skinn, fjær og lignende undersøkes for eventuelle angrep. Larvene kan drepes ved rask nedfrysing til – 20°C ved å legge materialer i fryseren over natten. Gift benyttes ikke da det ikke har effekt på larvene. Inne i boligen kan de voksne billene fjernes ved vanlig rengjøring/støvsuging.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!