MYCOonline - videoinspeksjon

Mycoteam tilbyr nå inspeksjon hvor du slipper reisekostnader.
Ved hjelp av en app kan vi være med deg på en inspeksjon uten at vi er fysisk tilstede.

Vi sender deg prøvetakingsutstyr på forhånd og avtaler tidspunkt for selve inspeksjonen. Du vil i forkant motta en lenke til en app som benyttes når vi gjennomfører inspeksjonen, og du vil bli anvist hvor du skal ta prøvene. Vi kan ta bilder, film og merke av hvor prøve er tatt, og dette blir med i rapporten du mottar i etterkant.

Prøvene sendes inn til oss for analyse, og deretter vil du motta en rapport med analyseresultater og anbefalte tiltak.

I noen tilfeller er det ikke nødvendig med prøver, vi vil da kunne ta vurderingen direkte under inspeksjonen.

  1. Mycoteam sender deg prøvemateriell i posten, og avtaler tidspunkt for videokonsultasjon.
  2. Under videokonsultasjonen får du oppfølging av våre eksperter i sanntid. Du får anvisning i hvor og hvordan du gjennomfører prøvetaking.
  3. Du sender prøvene du har tatt i posten til Mycoteam, som analyserer dem i våre laboratorier.
  4. Mycoteam analyserer prøvene, og sender deg en skriftlig rapport med skadeomfang, samt konkrete tiltak du kan iverksette.

Brosjyre MYCOonline

Kontakt oss