MYCOonline - videoinspeksjon

Mycoteam tilbyr nå inspeksjon hvor du slipper reisekostnader.
Ved hjelp av en app kan vi være med deg på en inspeksjon uten at vi er fysisk tilstede.

Når vi har avtalt en slik befaring, sender vi en lenke til en app. Denne åpnes på mobiltelefonen og benyttes for å koble opp fjerninspeksjon. Vi kan da se det du ser og ha en dialog underveis om ulike problemstillinger som gjelder skadebilde, skadeårsak og aktuelle tiltak. Vi kan også ta bilder og vise på skjermen hvor eventuelle prøver kan tas. Prøvetakingsutstyr vil bli sendt i forkant.

Etter befaringen kan vi ta en oppsummerende samtale, men vi sammenfatter alltid resultatene og eventuelle analyser i en e-post. Vi kan også skrive en mer utfyllende rapport hvis det er ønskelig.

  1. Ved befaringen viser du oss de aktuelle problemstillingene med ditt mobilkamera. Vi kan da diskutere skader, årsak og aktuelle tiltak.
  2. Vi ser og vurderer skadene. Vi kan ta bilder via din mobiltelefon og tegne på skjermen hvor det eventuelt er behov for prøvetaking.
  3. Dersom det er behov for prøveanalyser vil vi raskt kunne analysere de i vårt laboratorium.
  4. Vi sender deg en rapport med vurdering av skadeårsak, skadeomfang samt aktuelle tiltak.

Brosjyre MYCOonline

Kontakt oss

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!