Ansatte

Daglig leder

Kolbjørn Mohn Jenssen

Daglig leder
Direkte telefon: 915 36 246

Utdannet biolog (mykologi) fra Universitetet i Oslo. Var med å starte Mycoteam i 1986 og er med i firmaets ledergruppe.
Spesialfelter innen råte på utvendig treverk og malingsproblemer, foruten en generell, bred erfaring om biologiske problemer og fuktproblemer relatert til bygninger.

Fagsjef

Johan Mattsson

Fagsjef
Direkte telefon: 46975500

Utdannet biolog (mykologi) fra Universitetet i Oslo, 1985. Han tok også doktorgrad (Dr.Philos.) i 2017 på NTNU med en tverrvitenskapelig avhandling om bygningsbiologi, bygningsfysikk og bygningsvern. Var med å starte Mycoteam i 1986 og er med i firmaets ledergruppe. Johan er fagsjef i Mycoteam og fagansvarlig for FoU, skadedyr og antikvariske problemstillinger. Han er dessuten autorisert skadedyrbekjemper og godkjent for oppdrag offshore. Johan er også en ettertraktet foredragsholder.

Administrasjon

Anne Tine Ødegård

Admsjef/fagansvalig radon
Direkte telefon: 909 57 291

Shari Julia Aasheim Lydvo

Økonomisjef
Direkte telefon: 913 02 319

Shari er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen i 2001. Hun har tidligere jobbet som analytiker innen Corporate Finance og som controller i et stort internasjonalt konsern.
Ansatt i Mycoteam siden april 2012.
Shari har ansvar for regnskap, inn- og utgående faktura, innkjøp og økonomisk oppfølging. Hun sitter i firmaets ledergruppe.

Ingvild Lippestad

Laboratorieassistent
Direkte telefon: 911 13 338

Ingvild jobbet mange år i reiselivet og som PC-instruktør. Hun er bedriftsøkonom fra BI. Ingvild fungerer som laboratorieassistent. Hun registrerer innkommende prøver og sender ut prøveutstyr.

Marie Kragset Saur

Prosjekt- og markedsansvarlig
Direkte telefon: 408 52 533

Bachelor in Marketing fra BI Norges Markedshøyskole. Ansatt i Mycoteam siden april 2015.
Har lang erfaring med salg og markedsføring innen bilbransjen og fritidsboligmarkedet.
Har ansvar for prosjektkoordinering, i tillegg til å være markedsansvarlig.

Tone Margrete Farestad

Salgskonsulent
Direkte telefon: 919 02 456

Tone er diplommarkedsøkonom og bedriftsøkonom fra Norges Markedshøyskole og BI. Jobbet i Mycoteam siden september 2016. Hun tar imot kundehenvendelser på telefon og mail, og koordinerer oppdrag videre i Mycoteam. Har også ansvar for kundekontakt og salg. Har tidligere jobbet innen transport, logistikk, avis og forlag.

Vegard Bull Jenssen

IT

Råte/Konstruksjon

Hege Bull Jenssen

Fagansvarlig råte og konstruksjon
Direkte telefon: 905 03 581

Utdannet biolog (mykolog) fra Universitetet i Oslo.
Ansatt i Mycoteam siden 1989 og er med i firmaets ledergruppe samt er avdelingsleder.
Arbeider hovedsakelig med råte- og hussoppskader i bygninger og er utdannet varmetekniker fra Dansk Teknologisk Institut ved varmebehandling av hussoppskader. Jobber mye med undersøkelser i gamle og antikvariske bygninger og har gode kunnskaper om råtesoppbestemmelse både i felt og ved mikroskopering.

Tage Rolén

Seniorrådgiver
Direkte telefon: 481 47 021

Cand. scient. i biologi (mykologi) ved Universitetet i Oslo 2001. Ansatt i Mycoteam fra 2001.

Utfører inspeksjoner av bygningsskader innen feltene råte, inneklima, lukt, radon og fukt. Spesialkompetanse knyttet til luktproblemer og uønsket lukt i ulike innemiljøer. Utvidet kompetanse innen råteskader i trekonstruksjoner, samt inneklimamålinger og radonkartlegging. Har i tillegg god kompetanse og erfaring med undersøkelser i bygninger med antikvarisk og kulturhistorisk verdi.

Mari Sand Austigard

Seniorrådgiver
Direkte telefon: 905 32 965

Ph.D med doktorgrad i treteknologi fra NMBU (Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, på Ås) i 2010. Ansatt i Mycoteam siden 2006.

Utfører inspeksjoner av ulike skader i bygninger og konstruksjoner, hovedsakelig skader forårsaket av mugg- og råtesopp. Innehar ekspertise vedrørende trebeskyttelse og overflatebehandling av tre i utendørs bruk samt fuktproblematikk i trekonstruksjoner.

Anders Nygaard

Rådgiver
Direkte telefon: 919 06 269

Inneklima

Ole Erik Carlson

Fagansvarlig inneklima
Direkte telefon: 952 38 931

Ole Erik har sin bakgrunn fra Universitetet i Oslo der han tok hovedfag (Cand. Scient) i mykologi i 1997. Siden 1998 har han jobbet i Mycoteam as. Har siden 2013 vært avdelingsleder for inneklima.

Arbeider hovedsakelig med inspeksjoner av bygningsskader med problemstillinger knyttet til muggsopp, inneklima og asbest. Har spesialkompetanse på vurdering av inneklimaet i skoler, barnehager og større kontorbygg. Ole Erik har lang erfaring med målinger av muggsopp, svevestøv, asbest og CO2 i slike bygninger. Ole Erik har erfaringer med en rekke større prosjekter der ulike risikovurderinger har vært en sentral del av prosjektene. Holder jevnlig kurs og foredrag om muggsopp i bygninger for HMS-ansatte, takstmenn og ansatte i byggebransjen.

Truls Bie

Seniorrådgiver/yrkeshygieniker
Direkte telefon: 975 31 570

Cand. scient. i biologi (mykologi) ved Universitetet i Oslo 1998. Ansatt i Mycoteam fra 1999. Tilleggsutdannelse som i yrkeshygieniker ved NTNU i 2014-2015. Truls har lang erfaring fra arbeid med konstruksjonsskader og råtesopproblematikk knyttet til antikvariske og eldre bygninger. I tillegg alle former for inneklimavurderinger og yrkeshygieniske kartlegginger (muggsopp, partikler, ventilasjon, asbest, støy/etterklang, belysning o radon). Han er også en av Mycoteams faste kursholdere.

Nina P. Bodin

Seniorrådgiver
Direkte telefon: 412 31 276

Cand.scient grad (hovedfag) i biologi (økologisk botanikk) ved Universitetet i Tromsø i 1998. Ansatt i Mycoteam fra 2002.
Utfører alle typer inspeksjoner av bygningsskader innen feltene fukt-/muggsopp og inneklima, samt vannskader. Har god kompetanse og lang erfaring med større inneklimakartlegginger i skoler, barnehager, kontorer og offentlige bygg. Jobber mye med logging av CO2, temperatur og relativ luftfuktighet, i tillegg til målinger av muggsoppsporer og støv både i luft og på overflater.

Ole Martin Stensli

Seniorrådgiver
Direkte telefon: 977 63 169

Cand. scient. i zoologi (økologisk retning) ved Universitetet i Oslo 1988. Ansatt i Mycoteam fra 2000. Har kontorsted både i Oslo og på Hamar og utfører oppdrag tilknyttet begge områder.
Utfører alle typer inspeksjoner av bygningsskader spesielt innen feltet fukt-/muggsopp og inneklima, men også råtesoppskader i trekonstruksjoner og antikvariske bygninger. Tar også oppdrag innenfor asbest- og radonkartlegging. Har mange oppdrag i forbindelse med eierskiftesaker.

Ingeborg Bjorvand Engh

Seniorrådgiver
Direkte telefon: 959 99 153

Doktorgrad i biologi fra Universitetet i Oslo 2010. Ansatt i Mycoteam 1999-2005 og fra 2013.

Ansvarlig for Mycoteams DNA-laboratorium.

Arbeider hovedsakelig med bygningsskader med vekt på problemstillinger knyttet til muggsopp og inneklima. Erfaring fra kartlegging av asbest og oppfølging av asbestsanering. Utvikler DNA-basert metodikk for påvisning av bakterier og sopp som er kjent fra fuktskader i bygninger.

Christiane Skogli

Rådgiver
Direkte telefon: 922 34 876

Mastergrad i biologi (mykologi) ved Universitetet i Oslo 2011. Ansatt i Mycoteam fra 2012. Christiane er rådgiver og ufører inspeksjoner rundt inneklimaproblemer. Hun har også erfaring med kontroll av rengjøring i nybygg før overlevering etter INSTA-800.

Iselin M.M. Juell

Rådgiver
Direkte telefon: 488 51 651

Utdannet humantoksikolog fra Universitetet i Oslo. Ansatt i Mycoteam siden 2010. Utfører inspeksjoner knyttet til inneklimaproblemer. Arbeider med bygningsskader knyttet til muggsopp, fukt, asbest, svevestøv, hekse sot og CO2 i bygg.

Skadedyr

Petter Lilleengen

Rådgiver
Direkte telefon: 924 92 469

Eivind Thomassen

Rådgiver
Direkte telefon: 91908285

Anne Karin Toreskaas

Rådgiver
Direkte telefon: 980 37 758

Fukt/tekniske undersøkelser

Odd Ivar Holth

Fagansvarlig Fukt
Direkte telefon: 952 48 061

Utdannet Cand.mag. fra UIO samt i metoder på hovedfagsnivå.

Etterutdannet Fuktsakkunnig fra Fuktcentrum i Sverige og er autorisert fuktkontrollant for betong (RBK/NS 3511). Jobbet med fukt- og skadeutredning i 15 år og i økende grad med forebygging av fuktskader i nybygg- og rehabiliteringsprosjekter. Ledet arbeidsgruppen for utarbeidelse av NS 3511 -  Måling av relativ fuktighet (RF) i betong og er kursholder i regi av Standard Norge.

Niels Christian Thurmann-Nielsen

Rådgiver
Direkte telefon: 948 78 478

Utdannet ingeniør innen teknisk kybernetikk fra Oslo Ingeniørhøgskole og maskiningeniør fra Oslo Teknisk Maritime Skole. Fagutdannelse innen finmekanikk.
Han har bred erfaring innen prosessinstrumentering og elektronisk måleteknikk. Ansatt i Mycoteam siden 2013. Arbeider med fuktrelaterte skader i bygninger med hovedvekt på fuktmåling i betong. Utfører også inneklimamålinger og er ansvarlig for Mycoteams mange fjernstyrte anlegg for logging av trefukt og klima i Norge.

Lars Christian Finstad

Rådgiver
Direkte telefon: 405 46 446

Utdannet fagskoleingeniør innen bygg fra fagskolen i Oslo, og har ca. 20 års erfaring fra byggenæringen. Har vært ansatt i Mycoteam siden 2015. Arbeider med fuktproblematikk i bygninger, byggetekniske forhold og råte/konstruksjon.

Thorbjørn Halvorsen

Rådgiver
Direkte telefon: 452 03 120

Laboratoriet

Cathrine M. Whist

Avdelingsleder laboratoriet
Direkte telefon: 952 05 093

Cand. scient. i biologi (mykologi) ved Universitetet i Oslo 1993. Ansatt i Mycoteam fra 1998. Utfører ulike typer analyser, blant annet i forhold til muggsopp og inneklima, råtesoppskader og støvproblematikk. Gjennomfører produkttester av materialers egenskaper mot soppangrep.

Marianne Kjølseth

Seniorrådgiver/Fagansvarlig asbest
Direkte telefon: 919 16 599

Cand. scient. i biologi (mykologi) fra Universitetet i Oslo 1992. Videreutdanning innen asbest i Chicago (USA) og Southampton (Storbritannia) i 2009. Ansatt i Mycoteam siden 2008. Utfører ulike typer analyser i forbindelse med asbestprøver, i tillegg til soppanalyser, bestemmelse og kvantifisering av støvpartikler, membran/maling-tykkelser og -kvaliteter samt digital bildetaking og -behandling.

Ingrid Grønli

Seniorrådgiver
Direkte telefon: 900 63 761

Bioingeniør med lang erfaring fra sopplaboratoriet ved Folkehelseinstituttet. Ansatt i Mycoteam siden 1999.

Arbeider hovedsakelig med analyser av luftprøver og tilsendte prøver av muggsoppangrepet materiale.

Maria Nunez

Seniorrådgiver
Direkte telefon: 464 23 235

Doktor scient i biologi (mykologi) fra Universitetet i Oslo 1993. Ansatt i Mycoteam fra 2001.

Arbeider hovedsakelig med analyse av tilsendte prøver av mugg- og råtesoppangrepet materiale, samt bestemmelse og kvantifisering av støvpartikler.

Kristine Rolland Behn

Seniorrådgiver
Direkte telefon: 464 15 622

Kristine har en mastergrad i biologi (mikrobiologi) fra Universitetet i Bergen 2005. Ansatt i Mycoteam siden 2007. Arbeider hovedsakelig med analyser av asbestprøver og tilsendte prøver av muggsoppangrepet materiale.

Malin Siljedal

Rådgiver
Direkte telefon: 469 31 337

Bioingeniør med bachelor i mikrobiologisk laboratorievitenskap. Har arbeidet i mange år med mikrobiologisk kvalitetssikring/ kvalitetssystemer innen legemiddelindustrien i Sverige. Ansatt i Mycoteam siden 2007. Arbeider hovedsakelig med analyse av luftprøver og DNA-prøver (qPCR), samt vedlikehold av Mycoteams kvalitetssystem.

 

Parveen Zhara

Rådgiver
Direkte telefon: 469 75 314

Bachelor i ingeniørfag, bioteknologi og kjemi fra Høgskolen i Oslo i 2010.
Videreutdanning innen asbest i Chicago (USA) i 2015. Ansatt i Mycoteam siden jan 2011.
Utfører ulike typer analyser i forbindelse med asbestprøver, støvprøve og soppanalyser.

Marit Otterlei Fjørtoft

Rådgiver
Direkte telefon: 952 00 772

Åsmund Andersen

Rådgiver
Direkte telefon: 995 87 031

Master i bioteknologi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, med fordypning innen molekylær mikrobiologi, mykologi, mikroskopering og entomologi. Videreutdanning innen asbest i Manchester (Storbritannia) og elementanalyser med scanning elektronmikroskop i Chicago (USA). Ansatt i Mycoteam siden 2018.

Arbeider hovedsakelig med analyser av asbestprøver, elementanalyser, mugganalyser, membran/maling-tykkelse, billedtaking, støvprøver, DNA-prøver (qPCR) og insektsanalyser.
Har ansvar for Mycoteam sin elektronmikroskopi lab.

Trondheim

Trygve Devold Kjellsen

Rådgiver
Direkte telefon: 920 64 327

Biolog med doktorgrad  fra NTNU (2009). Driver Mycoteam sin avdeling i Midt-Norge (Trondheim). Ansatt i Mycoteam siden 2014.

 

Robert Brødreskift

Rådgiver
Direkte telefon: 919 01 446

Utdannet fagskoleingeniør med fordypning bygg i Stjørdal, og har arbeidet som tømrer i 13 år.
Har vært ansatt i Mycoteam siden 2018. Arbeider hovedsakelig med fukt- og råteskader i konstruksjoner og inneklima.

Denne nettsiden benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service.
Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten.
Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler eller fortsette å bruke nettstedet som vanlig hvis du godtar dette.