Ansatte i Mycoteam

Daglig leder

Kolbjørn Mohn Jenssen

Daglig leder

Utdannet biolog (mykologi) fra Universitetet i Oslo. Var med å starte Mycoteam i 1986 og er med i firmaets ledergruppe. Spesialfelter innen råte på utvendig treverk og malingsproblemer, foruten en generell, bred erfaring om biologiske problemer og fuktproblemer relatert til bygninger.

Spesialrådgiver

Johan Mattsson

Spesialrådgiver, Dr.philos.

Utdannet biolog (mykologi) fra Universitetet i Oslo, 1985. Han tok også doktorgrad (Dr.Philos.) i 2017 på NTNU med en tverrvitenskapelig avhandling om bygningsbiologi, bygningsfysikk og bygningsvern. Var med å starte Mycoteam i 1986 og er med i firmaets ledergruppe. Johan er spesialrådgiver og har fagansvar for FoU, undervisning, skadedyr og antikvariske problemstillinger. Han er dessuten autorisert skadedyrbekjemper og er en ettertraktet foredragsholder.

Fagsjef

Mari Sand Austigard

Fagsjef, Ph.D

Treteknologi fra NMBU, med hovedfag i 1998 og doktorgrad (Ph.D.) i 2010. Ansatt i Mycoteam siden 2006. Mari er fagsjef i Mycoteam og er med i firmaets ledergruppe. Har utvidet kompetanse innen fuktproblematikk og råteskader i trekonstruksjoner, overflatebehandling av tre i utendørs bruk, logging av fukt og temperatur og undersøkelser i antikvariske bygninger. Mari er også en ettertraktet kurs- og foredragsholder.

Administrasjon

Anne Tine Ødegård

Admsjef/fagansvarlig radon

Shari Julia Aasheim Lydvo

Økonomisjef

Shari er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen i 2001. Hun har tidligere jobbet som analytiker innen Corporate Finance og som controller i et stort internasjonalt konsern. Ansatt i Mycoteam siden april 2012. Shari har ansvar for regnskap, inn- og utgående faktura, innkjøp og økonomisk oppfølging. Hun sitter i firmaets ledergruppe.

Ingvild Lippestad

Laboratorieassistent

Ingvild jobbet mange år i reiselivet og som PC-instruktør. Hun er bedriftsøkonom fra BI. Ingvild fungerer som laboratorieassistent. Hun registrerer innkommende prøver og sender ut prøveutstyr.

Marie Kragset Saur

Prosjekt- og markedsansvarlig

Marie har en Bachelor in Marketing fra BI Norges Markedshøyskole. Har ansvar for koordinering og oppfølging av prosjekt, i tillegg til å være markedsansvarlig. Ansatt i Mycoteam siden april 2015. Har lang erfaring med salg og markedsføring innen bilbransjen og fritidsboligmarkedet.

Tone Margrete Farestad

Salgskonsulent

Tone er diplommarkedsøkonom og bedriftsøkonom fra Norges Markedshøyskole og BI. Jobbet i Mycoteam siden september 2016. Hun tar imot kundehenvendelser på telefon og mail, og koordinerer oppdrag videre i Mycoteam. Har også ansvar for kundekontakt og salg. Har tidligere jobbet innen transport, logistikk, avis og forlag.

Vegard Bull Jenssen

IT

Råte/Konstruksjon

Hege Bull Jenssen

Fagansvarlig råte og konstruksjon

Hege er utdannet biolog (mykolog) fra Universitetet i Oslo. Ansatt i Mycoteam siden 1989 og er med i firmaets ledergruppe samt er avdelingsleder. Arbeider hovedsakelig med råte- og hussoppskader i bygninger og er utdannet varmetekniker fra Dansk Teknologisk Institut ved varmebehandling av hussoppskader. Jobber mye med undersøkelser i gamle og antikvariske bygninger og har gode kunnskaper om råtesoppbestemmelse både i felt og ved mikroskopering.

Tage Rolén

Seniorrådgiver
Cand. scient. i biologi (mykologi) ved Universitetet i Oslo 2001. Ansatt i Mycoteam fra 2001. Utfører inspeksjoner av bygningsskader innen feltene råte, inneklima, lukt, radon og fukt. Spesialkompetanse knyttet til luktproblemer og uønsket lukt i ulike innemiljøer. Utvidet kompetanse innen råteskader i trekonstruksjoner, samt inneklimamålinger og radonkartlegging. Har i tillegg god kompetanse og erfaring med undersøkelser i bygninger med antikvarisk og kulturhistorisk verdi.

Inneklima

Ole Erik Carlson

Fagansvarlig inneklima

Ole Erik har sin bakgrunn fra Universitetet i Oslo der han tok hovedfag (Cand. Scient) i mykologi i 1997. Siden 1998 har han jobbet i Mycoteam. Har siden 2013 vært avdelingsleder for inneklima. Arbeider hovedsakelig med inspeksjoner av bygningsskader med problemstillinger knyttet til muggsopp, inneklima og asbest. Har spesialkompetanse på vurdering av inneklimaet i skoler, barnehager og større kontorbygg. Ole Erik har lang erfaring med målinger av muggsopp, svevestøv, asbest og CO2 i slike bygninger. Ole Erik har erfaringer med en rekke større prosjekter der ulike risikovurderinger har vært en sentral del av prosjektene. Holder jevnlig kurs og foredrag om muggsopp i bygninger for HMS-ansatte, takstmenn og ansatte i byggebransjen.

Nina P. Bodin

Seniorrådgiver

Cand.scient grad (hovedfag) i biologi (økologisk botanikk) ved Universitetet i Tromsø i 1998. Ansatt i Mycoteam fra 2002. Utfører alle typer inspeksjoner av bygningsskader innen feltene fukt-/muggsopp og inneklima, samt vannskader. Har god kompetanse og lang erfaring med større inneklimakartlegginger i skoler, barnehager, kontorer og offentlige bygg. Jobber mye med logging av CO2, temperatur og relativ luftfuktighet, i tillegg til målinger av muggsoppsporer og støv både i luft og på overflater.

Ole Martin Stensli

Seniorrådgiver

Cand. scient. i zoologi (økologisk retning) ved Universitetet i Oslo 1988. Ansatt i Mycoteam fra 2000. Har kontorsted både i Oslo og på Hamar og utfører oppdrag tilknyttet begge områder. Utfører alle typer inspeksjoner av bygningsskader spesielt innen feltet fukt-/muggsopp og inneklima, men også råtesoppskader i trekonstruksjoner og antikvariske bygninger. Tar også oppdrag innenfor asbest- og radonkartlegging. Har mange oppdrag i forbindelse med eierskiftesaker.

Christiane Skogli

Seniorrådgiver

Mastergrad i biologi (mykologi) ved Universitetet i Oslo 2011. Ansatt i Mycoteam fra 2012. Christiane er rådgiver og ufører inspeksjoner rundt inneklimaproblemer. Hun har også erfaring med kontroll av rengjøring i nybygg før overlevering etter INSTA-800.

Iselin M.M. Juell

Seniorrådgiver

Utdannet humantoksikolog fra Universitetet i Oslo. Ansatt i Mycoteam siden 2010. Utfører inspeksjoner knyttet til inneklimaproblemer. Arbeider med bygningsskader knyttet til muggsopp, fukt, asbest, svevestøv, heksesot og CO2 i bygg.

Ranjeni Sivasubramaniam

Rådgiver

Mastergrad i biologi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, med fordypning innen plantebiologi, økologi og entomologi. Ansatt i Mycoteam siden 2019.  Jobber primært med inneklimaproblematikk og analysering av DNA prøver (ekstraksjon og qPCR), men har også erfaring med skadedyr (insekter). Registrerer også innkommende prøver og sender ut prøveutstyr.

Fukt/tekniske undersøkelser

Odd Ivar Holth

Fagansvarlig fukt

Utdannet Cand.mag. fra UIO samt i metoder på hovedfagsnivå. Etterutdannet Fuktsakkunnig fra Fuktcentrum i Sverige og er autorisert fuktkontrollant for betong (RBK/NS 3511). Jobbet med fukt- og skadeutredning i 24 år og i økende grad med forebygging av fuktskader i nybygg- og rehabiliteringsprosjekter.

Er medlem av fuktkomiteen i Standard Norge SN/K 346 og har vært med å utarbeide Norske standarder som omhandler fukt i bygninger: NS 3511 – Fuktmåling i betong, NS 3512 – Fuktmåling i tre, NS 3514 – Fuktsikker bygg, Planlegging og gjennomføring samt NS 3515 – Vann- og fuktskader i bygninger – Skadebegrensning og sanering.

Niels Christian Thurmann-Nielsen

Rådgiver

Utdannet ingeniør innen teknisk kybernetikk fra Oslo Ingeniørhøgskole og maskiningeniør fra Oslo Teknisk Maritime Skole. Fagutdannelse innen finmekanikk. Han har bred erfaring innen prosessinstrumentering og elektronisk måleteknikk. Ansatt i Mycoteam siden 2013. Arbeider med fuktrelaterte skader i bygninger med hovedvekt på fuktmåling i betong. Utfører også inneklimamålinger og er ansvarlig for Mycoteams mange fjernstyrte anlegg for logging av trefukt og klima i Norge.

Lars Christian Finstad

Seniorrådgiver

Utdannet fagskoleingeniør innen bygg fra fagskolen i Oslo, og har ca. 20 års erfaring fra byggenæringen. Har vært ansatt i Mycoteam siden 2015. Arbeider med fuktproblematikk i bygninger, byggetekniske forhold og råte/konstruksjon.

Filip Stensrud

Rådgiver

Utdannet fagskoleingeniør innen bygg fra fagskolen i Oslo, med bakgrunn som tømrer med svennebrev. Erfaring fra bygg- og anleggsbransjen som prosjekt- og byggeleder, konsulent og håndverker. Vært ansatt i Mycoteam siden 2023. Arbeider med fuktproblematikk i bygninger, byggetekniske forhold og råte/konstruksjon.

Laboratoriet

Cathrine M. Whist

Avdelingsleder laboratoriet

Cand. scient. i biologi (mykologi) ved Universitetet i Oslo 1993. Ansatt i Mycoteam fra 1998. Utfører ulike typer analyser, blant annet i forhold til muggsopp og inneklima, råtesoppskader og støvproblematikk. Gjennomfører produkttester av materialers egenskaper mot soppangrep.

Marianne Kjølseth

Seniorrådgiver/Fagansvarlig asbest

Cand. scient. i biologi (mykologi) fra Universitetet i Oslo 1992. Videreutdanning innen asbest i Chicago (USA) og Southampton (Storbritannia) i 2009. Ansatt i Mycoteam siden 2008. Utfører ulike typer analyser i forbindelse med asbestprøver, i tillegg til soppanalyser, bestemmelse og kvantifisering av støvpartikler, membran/maling-tykkelser og -kvaliteter samt digital bildetaking og -behandling.

Maria Nunez

Seniorrådgiver, Ph.D

Doktor scient i biologi (mykologi) fra Universitetet i Oslo 1993. Ansatt i Mycoteam fra 2001. Arbeider hovedsakelig med analyse av tilsendte prøver av mugg- og råtesoppangrepet materiale, samt bestemmelse og kvantifisering av støvpartikler.

Kristine Rolland Behn

Seniorrådgiver

Kristine har en mastergrad i biologi (mikrobiologi) fra Universitetet i Bergen 2005. Ansatt i Mycoteam siden 2007. Arbeider hovedsakelig med analyser av asbestprøver og tilsendte prøver av muggsoppangrepet materiale.

Malin Siljedal

Seniorrådgiver

Bioingeniør med bachelor i mikrobiologisk laboratorievitenskap. Har arbeidet i mange år med mikrobiologisk kvalitetssikring/ kvalitetssystemer innen legemiddelindustrien i Sverige. Ansatt i Mycoteam siden 2007. Arbeider hovedsakelig med analyse av luftprøver og DNA-prøver (qPCR), samt vedlikehold av Mycoteams kvalitetssystem. Har ansvar for Mycoteam sitt DNA-laboratorium.

Parveen Zhara

Seniorrådgiver

Bachelor i ingeniørfag, bioteknologi og kjemi fra Høgskolen i Oslo i 2010. Videreutdanning innen asbest i Chicago (USA) i 2015. Ansatt i Mycoteam siden jan 2011. Utfører ulike typer analyser i forbindelse med asbestprøver, støvprøve og soppanalyser.

Farmisk Mahmoudi

Rådgiver

Utdannet ingeniør i bioteknologi og kjemi ved Oslomet. 2 års arbeidserfaring ved Ullevål sykehus innen genetikkanalyse. Arbeider hovedsakelig med analysering av DNA prøver (ekstraksjon og qPCR). Ansatt i Mycoteam januar 2020.

Jan Ola Fodnes

Rådgiver

Mastergrad i bioteknologi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og bachelorgrad i bioteknologi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Ansatt i Mycoteam siden 2023. Kompetanse innen mikro- og molekylærbiologi, men jobber primært med asbestanalyser og sveipelektronmikroskopi (SEM).

Jasmina Vejnovic

Rådgiver

Mastergrad i Plantevitenskap fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og bachelorgrad i agronomi fra Bosnia-Herzegovina. Har spesialisering innen bærekraftig jordbrukssystemer. Kompetanse innen asbestanalyser og sveipelektronmikroskopi (SEM). Ansatt i Mycoteam siden 2023.

Vilde Åvesland Torp

Rådgiver

Master i biovitenskap: økologi og evolusjon fra universitet i Oslo, med fordypning i mykologi. Arbeider hovedsakelig med DNA-analyser, og gjør DNA-ekstraksjon og qPCR. Ansatt i Mycoteam siden 2023.

Skadedyr

Petter Lilleengen

Rådgiver

Mastergrad i økologi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, med særlig fokus på entomologi. Ansatt i Mycoteam siden 2017. Har gjennomført kurs i skadedyrbekjempelse på folkehelseinstituttet. Arbeider med artsbestemmelse av skadegjørere, aldersestimering av skader samt generell rådgiving tilknyttet skadedyr.

Eivind Thomassen

Rådgiver (i permisjon)

Mastergrad i biologi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, med fordypning innen plantebiologi, økologi og entomologi. Ansatt i Mycoteam siden 2018. Har gjennomført kurs i skadedyrbekjempelse på folkehelseinstituttet. Har bred erfaring med artsbestemmelse av skadegjørere, aldersestimering av skader, kartlegging av fuktforhold og vurdering av skadeomfang forårsaket av skadedyr. Utfører også inspeksjoner av skader forårsaket av mugg- og råtesopp.

Mycoteam avd. Midt-Norge

Robert Brødreskift

Seniorrådgiver

Utdannet fagskoleingeniør med fordypning bygg i Stjørdal, og har arbeidet som tømrer i 13 år. Har vært ansatt i Mycoteam siden 2018. Arbeider hovedsakelig med fukt- og råteskader i konstruksjoner og inneklima.

Mycoteam avd. Sør

Thorbjørn Halvorsen

Seniorrådgiver

Utdannet fagskoleingeniør innen bygg fra teknisk fagskole i Grimstad, med svennebrev som tømrer. Har vært ansatt i Mycoteam siden 2016. Har god erfaring med fuktproblematikk i bygninger, byggetekniske forhold og råte/konstruksjon.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!