EN 113 laboratorietest

Laboratorietest for å teste trematerialers resistens mot råtesopp.

Eksempler på materialer og produkter som er egnet for denne type test er ulike treslag, ulike trekvaliteter, limtre, trefiberplater, impregnert tre, varmebehandlet tre og andre former for modifisert tre.

Metoden går ut på at prøvestykker av trevirket eksponeres for ulike typer råtesopp i aktiv vekst. Før og etter eksponering for råtesopp tørkes og veies prøvestykkene, og prosent massetap beregnes.

Testperioden varer i 16 uker.

Kontakt oss

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!