Passivt fuktkammer laboratorietest

Laboratorietest for å kontrollere materialers og produkters resistens mot etablering av muggsopp og svertesopp dersom de utsettes for høy luftfuktighet.

Eksempler på materialer og produkter som er egnet for denne type test er maling og andre typer overflatebehandlinger, gipsplater, trefiberplater, isolasjonsmaterialer, taktekking, vindsperrer og våtromsmembraner.

Metoden går ut på at prøvestykker av materialet eller produktet smittes inn med soppsporer, og plasseres i kammer med konstant relativ luftfuktighet (RF). Ofte benyttes det flere kammer med ulike RF. I tillegg kan man velge å utsette prøvestykkene for kondensering ved gitte tidsintervaller.

Testperioden varer fra 4-8 uker, og avsluttes med en kvalitativ og kvantitativ analyse av etablert soppvekst.

Kontakt oss

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!