Antikvariske bygninger og kulturminnevern

Råtesoppskader er en stor utfordring i antikvariske bygninger. Når skaden synes på overflatene er de skjulte skadene ofte omfattende.

Spesielle krav til utbedring

I antikvariske bygninger er det ønske om bevaring av de verneverdige bygningsdelene. Dette stiller krav til vurdering av skadebildet. Er hele skaden kartlagt? Hvilken betydning har skaden for bygningens statikk? Hva er årsaken til skaden? Hvor aggressive er de dokumenterte skadegjørere? Er skaden aktiv? Hvordan er vedlikeholdet? Er det mulig med fuktovervåking som en løsning? Mycoteam har lang erfaring med kartlegging av fukt- og soppskader og anbefaling av tiltak i antikvariske bygninger.

Prioritering av tiltak

Med ofte et stort vedlikeholdsbehov og begrenset økonomi er prioritering av tiltak svært viktig. Noen skader kan være i aktiv utvikling, mens andre er gamle og inaktive og derfor er riktig prioritering svært viktig. Et aktivt angrep av ekte hussopp kan gjøre meget stor skade i løpet av få år, mens et inaktivt angrep kan overvåkes i påvente av utbedring. Det å vurdere en bygning for skjulte biologiske skader krever kunnskap og erfaring. Dette er noe Mycoteam gjerne bistår med.

Autentisitet

Kravet fra antikvariske myndigheter om materiell og prosessuell autentisitet er forståelig og faglig utfordrende. I en del tilfeller er antikvariske konstruksjoner problematiske og kravet om autentisitet kan medføre behov for en kreativ tilnærming når det gjelder risiko for utvikling av nye, tilsvarende skader. Dette gjelder også ved etterisolering og oppgradering samtidig som bygningen er vernet.

Overvåking

I en del tilfeller er antikvariske konstruksjoner fuktteknisk problematiske. En ofte benyttet metode er fuktovervåking av skjulte konstruksjoner slik at eventuelle tiltak kan vurderes med utgangspunkt i reelle data som gir svar på mulighet for videre skadeutvikling

Kontakt oss

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!