Hva er ekte hussopp

Ekte hussopp er en meget effektiv vednedbryter som sprer seg lett gjennom murverk til tilstøtende trekonstruksjoner. Ekte hussopp er den alvorligste råtesoppen som forekommer som skadegjører i boliger og det kreves som oftest omfattende utbedringstiltak for å bli kvitt soppangrepet.

Hvorfor er ekte hussopp regnet som den alvorligste råtesoppen?

Med vedvarende gunstige vekstbetingelser vil ekte hussopp forårsake råte i friskt treverk og sprer seg hurtig i tilstøtende konstruksjoner (tre og murverk). Soppen har evnen til å frakte vann gjennom sine lednigsstrenger flere meter fra fuktkilden.  Ekte hussopp kan gi omfattende skader etter få år. Et allerede eksisterende angrep (f.eks. etter en ikke tilfredsstillende utbedring) trenger lite fuktighet for å fortsette å vokse. Ekte hussopp liker ikke store temperatursvingninger og tåler ikke vedvarende, høy temperatur. Soppen etablerer seg derfor ofte skjult i konstruksjoner, for eksempel innmurt treverk.

Hvordan håndtere skader av ekte hussopp?

Skader av ekte hussopp behandles ved å skifte ut angrepne trematerialer med nødvendig sikkerhetssone inn i friskt treverk. Omkringliggende murverk må behandles med egnede soppdrepende midler. Det er svært viktig å kartlegge det totale omfanget av skaden før man iverksetter utbedring. Dette kan innebære avdekkinger i under- og overliggende etasjer.

Varmebehandling av ekte hussopp?

I spesielle tilfeller, f.eks. i bygninger med verdifulle utsmykninger eller interiør, og hvor svekkelsen av trematerialene er liten, kan det være aktuelt å benytte seg av varme for å bekjempe soppen. Mycoteam har utdannede varmeteknikere som beskriver og kontrollerer nødvendig varmebehandling.

Er dette ekte hussopp?

Identifikasjon av sopptype er avgjørende for å sikre at man velger riktig utbedringsmetode. Send en materialprøve til Mycoteams laboratorium og få raskt svar.

Kontakt oss

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!