Bestill fast inspeksjonsavtale

Mycoteam tilbyr faste inspeksjonsavtaler, dette innebærer kontroll av kjeller og/eller loft i bygården eller næringsbygget. Vanligvis hvert år, men avtaler kan også tegnes med to års intervaller.

Det er også mulig å tegne avtaler hvor inneklimaet i næringslokaler kontrolleres med faste intervaller. Hvilke tester som skal inngå i en inneklimaavtale avtales med oppdragsgiver ut ifra bygningens konstruksjon og problemstilling.

Forut for inngåelse av en fast bygårdsavtale foretas det en grundig førstegangsbefaring av aktuelle bygningsdeler som kjeller og loft. Prisen for en slik kontroll avhenger av gårdens størrelse og om det finnes tegningsgrunnlag som Mycoteam kan benytte i sitt dokumentasjonsarbeide. Ta kontakt for å få et kostnadsoverslag.

Det skal lønne seg å ha en fast avtale med Mycoteam. Benytter gården seg av en årlig kontroll vil man kunne forebygge store kostbare skader. I tillegg gir vi 20% rabatt på våre time- og analysepriser til de enkelte boenheter. Ta kontakt for å få et kostnadsoverslag.

Kontakt oss

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!