Inspeksjon av råte og konstruksjon

Mycoteam foretar inspeksjoner av alle typer bygninger og bygningskonstruksjoner for private, selvstendig næringsdrivende og offentlige eiendomsbesittere. Stor kompetanse og lang praktisk erfaring sammen med et bredt spekter av metoder for prøvetaking og laboratorieanalyser gir svar på hvilke bygningsmessige skader som har oppstått.

Ved en inspeksjon foretas en kartlegging og prøvetaking knyttet til den problemstillingen som kunden har i sitt bygg. Vi gjør alt fra kontroll av en skade oppstått i et lite område (en såkalt punktbefaring), til full gjennomgang av en bygård, næringsbygg eller kirke. Vi har lang erfaring med å samarbeide med rådgivende ingeniører (RIB) i større rehabiliteringssaker.

Når problemene er identifisert og kartlagt kan Mycoteam anvise hvilke tiltak som er nødvendige for å utbedre skadene. Ofte er det flere løsninger på et problem avhengig av bygningens bruk og kravene til bygningen (inneklima, fukt mm) og eventuell vernestatus. Disse forskjellige utbedringsalternativene vil bli beskrevet i en rapport etter utført inspeksjon.

Hvor mye koster en inspeksjon?

Pris avhenger av lokasjon med tanke på våre kontorer (Trondheim/ Oslo/ Hamar/ Sørlandet). Problemstilling og omfang vil også være avgjørende for prisen. Ta kontakt med oss og vi vil sette opp et prisestimat.

Hvor i landet utfører dere inspeksjoner?

I hovedsak områder tilknyttet Oslo, Trondheim, Hamar, Sørlandet. Vi dekker også resten av landet, men da tilkommer reisekostnader.

Kontakt oss

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!