Laboratorieanalyser av råtesopp

Mycoteams laboratoriet kan ved en prøveanalyse gi generelle anbefalinger til videre tiltak, og i en del tilfeller vurdere alder på angrepet. Identifisering av type råtesopp er en forutsetning for å gjøre korrekte utbedringstiltak.

Prøve av råtesoppskadet treverk, og eventuelt overflatisk soppvekst, kan leveres inn for identifisering av type råtesopp. Det er spesielt viktig å få bekreftet eller avkreftet angrep av ekte hussopp (Serpula lacrymans). Dette er den mest alvorlige skadegjøreren i bygninger, og riktige tiltak er avgjørende for å hindre videre skadeutvikling. Andre typer råtesopp krever normalt mindre omfattende utbedring. Alder på skadene i trematerialet kan vurderes ved behov.

Prøvemateriale i tørr tilstand, og med en størrelse på ca. 5×10 cm, kan sendes per post, eller leveres ved en av våre avdelinger i Oslo eller Trondheim. Ferdig frankerte prøveposer kan bestilles gratis per telefon, e-post eller via vår hjemmeside. Legg ved informasjon om problemstilling og type konstruksjon prøven er hentet fra. Bilder av prøvestedet kan gjerne sendes via e-post.

Rapport leveres på e-post normalt i løpet av 1-3 virkedager etter prøvemottak. Rapporten vil inneholde analyseresultat, beskrivelse av påviste skadegjørere og anbefalte tiltak, samt andre vurderinger gjort ut fra opplysninger fra kunde og prøvematerialet.

Skjema for innsending av prøver

Ønsker du å sende inn en prøve for analyse, fyll ut skjema og legg ved prøven.

Prøveskjema materialprøver

Kontakt oss

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!