Hva er en råtedrill

Mycoteam har god erfaring ved brukt av råtedrill ved undersøkelser, trematerialer kan ha innvendige skjulte råtesoppskader eller være vanskelig tilgjengelig for visuell kontroll. Råtedrill er da et godt hjelpemiddel til å oppdage skader.

Råtedrillundersøkelser utføres ved at et tynt bor drilles inn i treverket (laftestokk, bunnsviller, takbjelker osv) som skal undersøkes. Boret (2 mm) drilles gjennom hele stokkens tykkelse. I friskt treverk vil boret møte tilnærmet jevn motstand. Ved en råtesoppskade, reduseres motstanden og dette registreres av apparatet. Resultatet av drillingen skrives ut umiddelbart og tolkes på stedet. I tillegg overføres dataene elektronisk til en pc for videre bearbeiding og grafisk fremstilling. Dersom det skal beregnes reststyrke i for eksempel et bærende gulvdekke, er metoden godt egnet som hjelpemiddel. Graden av svekkelser i treverket kan beregnes ved hjelp av råtedrillresultatet for hver enkelt stokk (reststyrkevurdering). Metoden er godt egnet til kontroll av antikvariske bygninger og i andre tilfeller der undersøkelser må gjøres uten avdekking eller destruktive inngrep da boret kun etterlater seg et 2mm hull på overflaten av undersøkte materialer.

Kontakt oss

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!