Hva er råtesopp

Råtesopp bryter ned treverk som utsettes for fukt over tid. Skader av råtesopp medfører reduksjon i treverkets bæreevne. Ekte hussopp regnes som den alvorligste råtesoppen, men også andre typer av råtesopp kan gjøre stor skade.

Hvor forekommer råtesoppskader?

Det er vanlig å finne råtesoppskader skjult i konstruksjoner, og ofte i kritiske punkter for bæringen av etasjeskillere og takkonstruksjon. Når slike råtesoppskader blir synlige på tilgjengelige flater vil det skjulte skadeomfanget ofte være omfattende. Råtesoppskader i laftestokker, kledning og vinduer er også vanlig

Hvorfor forekommer råtesoppskader i bygninger?

Råtesopp lever av å bryte ned organiske materialer. Sporene til de enkelte råtesoppene spres med luften. Der det er tilstrekkelig fuktighet og temperatur vil soppene starte med nedbrytning av trematerialene. En tommelfingerregel er at hvis fuktnivået overstiger 20 % fuktkvote i materialene medfører dette risiko for utvikling av råtesoppskader.

Skadekartlegging og utbedring

For å kunne foreta en riktig utbedring av en råtesoppskade må man identidisere hvilken sopp det er som har forårsaket skade, skadens omfang og årsaken til at den har oppstått. Fukttilgangen må stanses og konstruksjonene tørkes ut etter at råtesoppskadete materialer er fjernet med nødvendig sikkerhetssone. Det er bare i forbindelse med skader av ekte hussopp at det er nødvendig med en kjemikaliebehandling.

Råtesopp og inneklima

I forbindelse med fukt og råtesoppskader finnes ofte muggsoppvekst, midd, avgassing og annet som kan påvirke inneklimaet. Vurdering av inneklima kan derfor være nødvendig dersom bygningen er i bruk under utbedringen eller dersom utbedringen planlegges frem i tid.

Kontakt oss

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!