Råtekontroll av stolper

Mycoteam kan utføre undersøkelser av strøm- og telefonstolper i trykkimpregnert tre med tanke på råtesoppskader. Vi har også erfaring med utdanning av personell som utfører slike undersøkelser.

Undersøkelser av stolper utføres ved visuell inspeksjon av tilstanden i jordbåndet, samt bruk av stikkverktøy og råtedrill. Skader i ytre deler vil være enkelt å oppdage visuelt og ved bruk av stikkverktøy, mens indre skader i kjernen av stolpene er vanskelig å oppdage med det blotte øyet. Råtedrill er et godt verktøy for å avdekke slike skader. Bedømming av gjenværende tverrsnitt gir grunnlag for en vurdering av restlevetiden til den enkelte stolpen.

Mycoteam har, i samarbeid med Norsk Treteknisk Institutt, utviklet et kursopplegg for personell som utfører stolpeundersøkelser. Kurset kan tilpasses den enkelte bedrift. Ta kontakt dersom dette er av interesse.

Kontakt oss

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!