sized_Mycoteam mai15_10743.JPG

Send inn prøver

Mycoteam analyserer ulike prøver som er knyttet til inneklima, dette er hensiktsmessig for å kunne løse de ulike problemstillinger. Prøvene kan bl.a. være luftprøver, materialprøver eller en av våre ulike typer Mycotape. 

Påvising og identifisering av synlig muggsopp

Misfargede/fuktpåvirkede materialer kan leveres inn for undersøkelse av muggsopp. Er det ikke ønskelig å fjerne noe av materialet, kan det tas prøver fra overflater med Mycotape. Etter en eventuell utbedring av muggsoppskader er Mycotape også egnet for kontroll av gjenværende materialer og rengjorte overflater.

Ferdig frankerte prøveposer og Mycotape kan bestilles gratis pr. telefon, e-post eller via vår hjemmeside. Prøvemateriale i tørr tilstand og Mycotape kan sendes pr. post, eller leveres ved en av våre avdelinger i Oslo eller Trondheim. Rapport blir normalt oversendt på e-post i løpet av 1-3 dager etter prøvemottak.

Er det mistanke om muggsopp, men ingen synlig misfarging/skade, vil måling av muggsopp i luft kunne gi en indikasjon på skjult muggsoppvekst.
 

Måling av muggsopp i luft

Å måle om det forekommer unormalt mye, eller unormale typer, muggsopp i inneluften kan gi indikasjon på om det forekommer fuktskader og vekst av sopp i bygningen. Målingen kan dermed si noe om man bør gå videre med undersøkelser. Den vil også vise i hvilken grad det skjer en spredning via luft fra skadede områder til bygningen for øvrig. Målinger en tid etter en sanering er en god kontroll på om muggsoppforekomsten i inneluften er normalisert.

Mycoteam låner ut måleutstyr. Bestilling skjer pr. telefon, e-post eller via vår hjemmeside.

Prøvetakingsapparatet MicroBio, hvor prøvene dyrkes, foretrekkes i de fleste tilfeller. Typer muggsopp kan da identifiseres med sikkerhet, og dermed kan skadeårsaken og lokaliseringen av skadestedet ofte sannsynliggjøres. Er det totale antallet soppsporer av størst interesse, eller det er behov for et raskt resultat, kan Buck BioAire, hvor det ikke foretas oppdyrking, benyttes. Rapport med resultater og vurderinger blir sendt på e-post 1-2 uker etter prøvetaking. Resultater etter bruk av Buck BioAire kan ved behov leveres raskere.
 

Påvising av kloakkbakterier

Ved å ta prøver på overflater etter en lekkasje kan det konstateres om lekkasjevannet stammer fra avløp/kloakk ved å analysere forekomst av kloakkbakterier. Prøvetaking kan også foretas som kontroll av rengjorte overflater etter en kloakklekkasje for å friskmelde etter utbedringstiltakene. Prøvene tas med Swab for Compact Dry.

Swab for Compact Dry kan bestilles gratis pr. telefon, e-post eller via vår hjemmeside, og sendes i retur til vår avdeling i Oslo for analyse. Rapport med analyseresultat leveres normalt på e-post i løpet av 3-5 dager etter prøvemottak.
 

Identifisering og kvantifisering av partikler i svevestøv

Inneklimaplager kan skyldes unormalt mye støv i inneluften, eller spesielt irriterende partikler som isolasjonsfiber og annet støv fra bygningsmaterialer.

Målinger kan foretas med Buck BioAire. Mycoteam låner ut måleutstyr. Bestilling skjer pr. telefon, e-post eller via vår hjemmeside. Avhengig av behov og kostnader kan kunden bestemme om vi skal identifisere og kvantifisere alle partikler i prøven (Buck BioAire Total), eller om vi skal kvantifisere og identifisere soppsporene, og kun komme med en kommentar til sammensetningen av støvet for øvrig (Buck BioAire sopp/vurdering støv)

Rapport med resultater og vurderinger sendes normalt på e-post 1-2 uke etter prøvemottak.

Mycoteam foretar også målinger av mengde støv (vekt/m3), stasjonære eller personbårende målinger. Målinger foretas gjerne i arbeidsmiljøer med stor spredning av støv (mel, trefibre eller annet). Grenseverdier er satt for hva som er akseptabelt i arbeidsmiljø. Ta kontakt om slike målinger kan være aktuelt.
 

Identifisering og kvantifisering av støv på overflater

Støv kan virke irriterende i store mengder. Det finnes retningslinjer for rengjøringskvalitet (NS-INSTA 800) der man måler prosent støvdekke på overflater. Prøvetaking og målinger kan gjøres ved bruk av Mycotape på de aktuelle flatene. Kontroll av renholdsrutiner, eller i forbindelse med overtakelse av nybygg/renoverte bygg, er eksempler på situasjoner hvor slik prøvetaking er egnet.

Prøvetaking på støvete/misfargede flater ved bruk av Mycotape vil ved mikroskopering gi svar på hva støvet inneholder. Ut fra dette kan vi si noe om hvor det kommer fra, f. eks. om det er normalt brukerstøv (husstøv), om det inneholder mye partikler fra byggeaktivitet, eller om det kan være heksesot.

Ferdig frankerte Mycotape kan bestilles gratis pr. telefon, e-post eller via vår hjemmeside. De kan etter prøvetaking sendes pr. post, eller leveres ved en av våre avdelinger i Oslo eller Trondheim. Vi leverer normalt rapport på e-post i løpet av 1-3 dager etter prøvemottak.

Kontakt oss

Navn
E-post
* Telefon

Gateadresse
Postnummer
Poststed
Din melding
Denne nettsiden benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service.
Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten.
Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler eller fortsette å bruke nettstedet som vanlig hvis du godtar dette.