Brun pelsbille som skadedyr

Mycoteam har en god kunnskap om brun pelsbilleskader. Flere av våre medarbeidere er autoriserte skadedyrbekjempere i henhold til Forskrift om skadedyrbekjempelse, vi kan dermed gjennomføre undersøkelser og vurderinger i henhold til denne forskriften.

Brun pelsbille forekommer i svært mange norske boliger. Billelarvene lever av ullstoffer, pels og fjær. I tillegg kan de trolig livnære seg på ulike bestanddeler i husstøv samt av rester i gamle vepsebol, musereir og fuglereir. I de fleste tilfeller er det noen få individer som verken fører til alvorlige skader eller psykisk belastning for beboere.

I enkelte tilfeller kan det forekomme store mengder av både larver og voksne pelsbiller. Dette skyldes trolig en kombinasjon av gunstige næringsforhold og at skadeutviklingen har pågått over tid. Ofte blir forekomsten av brun pelsbille oppdaget i forbindelse med kjøp/salg av boligen fordi det da blir store, tomme overflater der man lett kan legge merke til insektene. I tillegg kan det ved overdragelsen være en fjerning av den primære næringskilden – enten fordi klær blir flyttet på eller fordi det blir utført ekstra grundig renhold.

Mange opplever forekomst av brun pelsbille så ubehagelig at det blir utført unødvendig omfattende tiltak, både i form av fysiske inngrep og bruk av insektgift innendørs. Dette er ikke gunstig og en grundig kartlegging av skaden kan i stor grad bidra til å begrense unødvendige tiltak og kostnader.

Vi utfører ikke bekjempelsestiltak og har dermed ikke økonomisk interesser i tiltak som vi anbefaler.

Kontakt oss

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!