Husbukk som skadedyr

Mycoteam har en solid kunnskap om husbukkskader, og kan ved å foreta en befaring kartlegge aktuelle problemstillinger og gi nøytrale råd om eventuelle tiltak. Flere av våre medarbeidere er autoriserte skadedyrbekjempere i henhold til Forskrift om skadedyrbekjempelse, så vi kan dermed gjennomføre undersøkelser og vurderinger i henhold til denne forskriften.

Husbukk forårsaker nedbrytning av særlig soloppvarmet treverk og over tid kan dette føre til en betydelig svekkelse av materialer og konstruksjoner. I Norge finnes det husbukk langs Sørlandskysten, i deler av Telemark samt i indre deler av Vestlandsfjordene opp mot Sør-Trøndelag.

Angrep av husbukk kan opptre i relativt ferskt virke men det er gjerne over tid hvor det kan oppstå betydelige svekkelser. Fordi skadene utvikles langsomt, har man god tid på seg til å gjøre en grundig undersøkelse og vurdering av skadene før eventuelle tiltak gjennomføres.

Bekjempelse av husbukk må skje etter nærmere vurdering av de faktiske skader, men det er verken hensiktsmessig eller effektivt å kun bekjempe husbukk med insektgift.

Vi utfører ikke bekjempelsestiltak og har dermed ikke økonomisk interesser i tiltak som vi anbefaler.

Kontakt oss

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!