Laboratorieanalyser av skadedyr

Mycoteam identifiserer insekter. Analyse kan gjøres både av selve insektet eller det aktuelle materialet som er skadet på grunn av insekt. Prøvematerialer kan sendes til oss for analyse per post, eller leveres ved et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Vi tilbyr også bildeanalyse.

Analyse av insekter og insektskader

Mycoteam identifiserer insekter. Analyse kan gjøres både av selve insektet eller i noen tilfeller av det aktuelle materialet som er skadet på grunn av insektene. Prøvematerialer kan sendes til oss for analyse per post, eller leveres ved et av våre kontorer i Oslo, Trondheim og Tvedestrand. Vi tilbyr også bildeanalyse.

Dersom det er vanskelig å fange insektene kan bruk av limfeller være et godt alternativ. Ved å sette ut giftfrie limfeller på strategiske steder kan man fange individer, og fellene kan så sendes til analyse.

Ved innsendelse av fangede insekter er det ønskelig at det sendes inn døde individer som er pakket slik at insektet ligger i ro. Insektet kan avlives ved å plassere insektet i fryseren over natten. Pakkingen av insektet kan gjøres ved å for eksempel fylle opp en beholder halvveis med papir før insektet legges i, og ytterligere papir dekker over insektet og pakken sendes.

Prøveposer for innsendelse av materialer med insektskade kan bestilles gratis pr. telefon, e-post eller via vår hjemmeside. Limfeller kan bestilles mot et mindre beløp. Rapport med analyseresultat, informasjon om skadegjører og anbefalte tiltak leveres på e-post i løpet av 1-3 dager etter prøvemottak.

Bildevurdering og beskrivelser av skader

Det er ofte mulig å identifisere et insekt eller å kartlegge et skadebilde utfra gode bilder og eventuelt beskrivelser av bygning og skadeproblematikk. Mycoteam har en unik kompetanse om bygninger, biologi og skadedyrbekjempelse. Ved å kombinere dette med vår omfattende erfaring av ulike skader, kan vi gjennomføre faglig solide og nøytrale vurderinger.

Skadebeskrivelser og bilder kan sendes til post@mycoteam.no der innsendt informasjon blir vurdert og rapportert til en fast kostnad.

Rapport med analyseresultat, informasjon om årsak og anbefalte tiltak leveres på e-post fortløpende.

Kontakt oss

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!