Limfellekartlegging av skadedyr

Mycoteam har kartlagt over 2000 privatboliger ved bruk av limfeller, og har utviklet en god kartleggingsmetodikk.

Man ser i mange tilfeller lite til de skadegjørende insektene ved en inspeksjon. Dette skyldes ofte en kombinasjon av at insektene hovedsakelig er nattaktive og at de i stor grad lever skjult inne i lukkede konstruksjoner. Dette er særlig vanlig for insektarter som ikke forårsaker store, materielle skader, som for eksempel skjegg- og sølvkre, støvlus og en rekke biller som lever innendørs. Er man i en eierskiftesak på grunn av insektforekomst er det i tillegg ofte nødvendig å dokumentere størrelse og alder på populasjonen. I noen tilfeller kan man anslå populasjonsstørrelse og -alder basert på skadene insektene har forårsaket, mens det i andre tilfeller er mer hensiktsmessig å gjennomføre en standardisert limfellekartlegging av boligen for å vurdere både alder og omfang av insekter samt eventuelle arnesteder i boligen.

Vi har kartlagt over 2000 privatboliger ved bruk av limfeller, og har utviklet en god kartleggingsmetodikk. Dette sikrer at vi kan vurdere omfang og årsak til problemet, samt estimert alder på populasjonen. En slik avklaring gir oss anledning til å anbefale aktuelle tiltak. Størrelse, alder, omfang og aktuelle tiltak blir beskrevet i en rapport etter at limfellene har blitt analysert på vårt laboratorium.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!