Skjeggkre som skadedyr

Siden Mycoteam oppdaget skjeggkre i Norge i 2013, har vi tilegnet oss en omfattende kunnskap og erfaring om skjeggkre. Vi har opparbeidet oss meget gode forutsetninger til å både kartlegge og forstå skadene på en mest mulig inngående måte.

Med vår kompetanse på bygningsfysikk, bygningsbiologi og skjeggkre kan vi anbefale en målrettet skadedyrbekjempelse. Vi baserer våre undersøkelser på huseierens observasjoner og resultater fra en systematisk kartlegging med limfeller. Dette sikrer en optimal forståelse og vurdering av skadebildet samt muligheter for tiltak. Vi utarbeider gode og fyldige rapporter som kan brukes videre ved både utbedringstiltak og som faktagrunnlag ved for eksempel tvistesaker.

Hvis man har sett et sølvkre-lignende insekt innendørs, har dette frem til noen år siden dreid seg om et alternativ – nemlig sølvkre (Lepisma saccharina). Nå har det skjedd en viktig forandring på dette fordi den nærstående arten skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) har fått godt fotfeste i svært mange norske bygninger. Siden de to artene har så vesentlig forskjellig opptreden og skadeutvikling, er det avgjørende å skille på dem i forbindelse skadevurderinger og anbefalinger om tiltak.

Kontakt oss

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!