Stokkmaur som skadedyr

Mycoteam har en tverrfaglig kompetanse som omfatter både bygningsfysikk, bygningsbiologi og skadedyrbekjempelse. Dette danner grunnlaget for at vi gir kompetente og nøytrale råd om aktuelle tiltak. Flere av våre medarbeidere er autoriserte skadedyrbekjempere i henhold til Forskrift om skadedyrbekjempelse, så vi kan dermed gjennomføre undersøkelser og vurderinger i henhold til denne forskriften.

Stokkmaur kan etablere reir i forbindelse med bygninger. Slike skader fører til både bekymring og usikkerhet om hva som er skadeårsak og aktuelle tiltak. En nøytral og tverrfaglig vurdering av skaden er en nødvendig forutsetning for å oppnå en optimal og korrekt bekjempelse.

Det finnes tre arter av stokkmaur i Norge, hvorav to av dem; skogstokkmaur (Camponotus hercleanus) og jordstokkmaur (C. ligniperda) er vanlig forekommende i store deler av landet. I naturen har stokkmaur reir i stubber og trær. De etablerer reiret i råtesoppskadet treverk, men de kan etter hvert hule ut friskt treverk hvis de trenger ytterligere plass. Treverk i bygninger kan gi stokkmaurene et tilsvarende tilholdssted som de finner ute i naturen. Innendørs kan de også etablere reir i forbindelse med en del harde isolasjonstyper som ekspandert og ekstrudert polystyren og polyuretanskum, særlig hvis det er fuktskadet. Fordi maurene trenger en ekstern oppvarming for å få optimale forhold, er reirene ofte i soleksponerte konstruksjoner. De kan også etablere seg i materialer som er oppvarmet av lokale varmekilder som varmekabler samt kjøleskap og frysere.

En faglig forsvarlig og vellykket bekjempelse av stokkmaurskade krever en innledende grundig og nøytral undersøkelse og vurdering av skaden. Først når dette er utført kan man avklare hvilke tiltak som er aktuelle å gjennomføre. Vi utfører ikke bekjempelsestiltak og har dermed ikke økonomisk interesser i tiltak som vi anbefaler.

Kontakt oss

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!