Treskadeinsekter i bygninger

En rekke ulike insekter kan opptre i forbindelse med bygninger. Noen av dem er der ved tilfeldigheter, mens andre lever og utvikles innendørs. De artene som lever i eller av treverk kan i varierende grad bryte ned materialene så mye at det oppstår kritiske svekkelser.

En vurdering av angrep som er forårsaket av treskadeinsekter er ikke enkel. Hvis skadene oppdages etter at angrepene har pågått over en del år, kan det lett bli et inntrykk om av skadene utvikles raskt og at man har dårlig tid på seg å gjennomføre tiltak. Det er imidlertid viktig å være klar over at slike skader utvikles ofte langsomt, så det skjer som regel lite videreutvikling i løpet noen få år. Man har derfor god tid på seg til å klarlegge skaden grundig før det eventuelt gjennomføres en bekjempelse.

Feilvurderinger og ikke-nøytrale anbefalinger kan føre til feilaktige, unødvendige og kostbare tiltak. Man bør derfor benytte en profesjonell og nøytral kompetanse til å kartlegge og vurdere skadene.

De vanligste treskadeinsektene i norske bygninger er stokkmaur, stripet borebille og husbukk. I tillegg forekommer det en rekke andre arter, men de fører til mer begrensede skader og er derfor mindre problematiske.

Stokkmaur lever ikke av treverket, men huler det ut for å få et sted å bo og går ut for å finne næring. I moderne bygninger kan de også etablere seg i harde isolasjonsmaterialer som ekspandert og ekstrudert polystyren samt polyuretanskum – særlig hvis disse er fuktskadet og har varmekabler i tilstøtende områder.

Stripet borebille og husbukk har et larvestadium som livnærer seg av treverk. Fordi de spiser og fordøyer treverket blir det ødelagt, slik at det oppstår kosmetiske skader og etter hvert også svekkelser. Fordi skadeutviklingen er skjult, er resultatet at det kan gå lang tid før man oppdager problemet.

Angrep av treskadeinsekter og bygningsmessige skader

Uvitenhet og misforståelse om hvilke skader treskadeinsekter kan forårsake, fører ofte til unødvendige eller feilaktige utbedringstiltak. Dette betyr at man dels risikerer å ikke bli kvitt insektene, dels at man ikke oppdager eventuelle tilleggsskader. Det er tre bygningsmessige hovedproblemstillinger som er knyttet til angrep av treskadeinsekter;

  • Husbukk og til dels stokkmaur ødelegger friskt, tørt treverk. Dette betyr at man kan få svekkelser i materialer som ikke er utsatt for andre typer av skader.
  • Stripet borebille lever i treverk i miljøer med høy relativ luftfuktighet. Det er slike steder ofte et tilleggsproblem med muggsopp og til dels råtesopp. Man må derfor legge vekt på å avklare hvor det er trolig at de har etablert seg og hvilke skader som har oppstått.
  • Råteborebille og ulike typer av maurarter angriper råtesoppskadet treverk. I tillegg er det gjerne en fuktrelarert problemstilling når maur etableres seg i isolasjonsmaterialer i gulv med varmekabler. Fokus må derfor rettes mot hvilke skader som er oppstått av fuktbelastningen (muggsopp, råtesopp og treskadeinsekter) for å løse alle problemer.

Mycoteams kompetanse om treskadeinsekter

Vi har en kombinasjon av generell kunnskap innen bygningsbiologi og bygningsfysikk. I tillegg har vi omfattende erfaring av angrep av ulike treskadeinsekter i ulike bygninger. Dette gjør at vi ofte klarer å kartlegge hele skadebildet, både den primære skadeårsaken og eventuelle følgeskader. Flere av våre ansatte er dessuten autoriserte skadedyrbekjempere, slik at vi kan gi råd om aktuelle tiltak i henhold til forskrift om skadedyrbekjempelse.

Kontakt oss

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!