Inspeksjon av inneklima og mugg

Mycoteam foretar inneklima-inspeksjoner av alle typer bygninger og lokaler, både for private og proffkunder. Når vi kontrollerer inneklimaet gjør vi en helhetlig vurdering. Mange faktorer påvirker inneklimaet i en bygning.

Ved mistanke om dårlig inneklima kan Mycoteam bistå med inspeksjon og samtaler, prøvetaking, vurdering og rapport med anbefalte tiltak. Ved en inspeksjon foretas det en kartlegging og prøvetaking knyttet til kundens problemstilling. Våre rapporter fungerer som dokumentasjon av de faktiske forholdene.

Vi kontrollerer for muggsoppskader, og undersøker om synlige eller skjulte muggsoppskader påvirker inneluften. Vi har utstyr for prøvetaking av muggsoppsporer, støv, partikkeltellinger i både inneluft og på flater. Vi gjennomfører logging av inneklima ved å følge med på temperatur, relativ luftfuktighet og CO2-nivå gjennom døgnet over tid.

Mycoteams kompetanse og lange praktiske erfaring sammen med et bredt spekter av metoder for prøvetaking og spesifikke laboratorieanalyser, gir et nøytralt og riktig svar på kundens inneklimaproblemer.

Vi bistår også med radonmålinger, og kan følge opp disse om det er påvist forhøyede nivåer av radon i bygg. Ved en radoninspeksjon vil det fokuseres på å finne årsaken til de forhøye nivåene og kunne anbefale kildespesifikke tiltak.

Når inspeksjonen er fullført og eventuelle inneklimaproblemer er kartlagt kan Mycoteam anvise hvilke tiltak som er nødvendige for å utarbeide problemene. Ofte er løsningen på et problem avhengig av lokalenes bruk og krav. Tiltakene vil bli beskrevet i en rapport etter utført inspeksjon.

Hvor i landet utfører dere inspeksjoner?

I hovedsak områder tilknyttet Oslo, Trondheim, Hamar, Sørlandet. Vi dekker også resten av landet, men da tilkommer reisekostnader.

Hvor mye koster en inspeksjon?

Pris avhenger av lokasjon med tanke på våre kontorer (Trondheim/ Oslo/ Hamar/ Sørlandet). Problemstilling og omfang vil også være avgjørende for prisen. Ta kontakt med oss og vi vil sette opp et prisestimat.

Kontakt oss

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!