Inspeksjon

Mycoteam foretar inneklima inspeksjoner av alle typer lokaler både for private og proffkunder. Ved en inspeksjon foretas det en kartlegging og prøvetaking knyttet til kundens problemstilling. Når man kontrollerer inneklimaet er det viktig med en helhetlig vurdering da det er mange faktorer som spiller inn.

Ved mistanke om dårlig inneklima kan Mycoteam bistå med inspeksjon og samtaler, prøvetaking, vurdering og rapport med anbefalte tiltak.

Vi bistår også med radonmålinger, og kan følge opp disse om det er påvist forhøyede nivåer av radon i bygg. Ved en radoninspeksjon vil det fokuseres på å finne årsaken til de forhøye nivåene og kunne anbefale kildespesifikke tiltak.

Mycoteams kompetanse og lange praktiske erfaring sammen med et bredt spekter av metoder for prøvetaking og spesifikke laboratorieanalyser, gir et nøytralt og riktig svar på kundens inneklimaproblemer.

Når inspeksjonen er fullført og eventuelle inneklimaproblemer er kartlagt kan Mycoteam anvise hvilke tiltak som er nødvendige for å utarbeide problemene. Ofte er løsningen på et problem avhengig av lokalenes bruk og krav. Tiltakene vil bli beskrevet i en rapport etter utført inspeksjon.

Kontakt oss