Fuktmåling i betong

Mycoteam utfører fuktmålinger i betong, avretningslag og tre i henhold til NS 3511 og NS 3512. Vi måler også fuktinnhold i tilsendte materialprøver generelt og fra avretningslag spesielt. Mycoteam monterer fuktloggere i luft og materialer og overvåker fukttilstanden.

Mycoteam måler fukt (RF) i avrettingslag i henhold til NS 3511 – Tilsendte prøver

Restfuktighet i avretningslag kan være en stor kilde til byggfukt og skape problemer sener i byggeprosessen og i bygget etter ferdigstillelse. NS 3511 krever derfor nå at det foretas prøver av avretningslag. Mycoteam har kompetanse og utstyr til både å ta prøver og analyser.

Ved RF-bestemmelse i avrettingslag skal det alltid tas ut en prøve av hele materialsjiktet (NS 3511). Det skal måles RF i avrettingslag dersom avrettingslaget tykkelse er over 20 mm. Hvis leverandørens anvisinger mangler eller ikke blir fulgt, skal det også måles RF i avrettingslag med tykkelse < 20 mm. Prøven skal knuses i biter og plasseres i reagensrør med RF-sensor. Måling skal utføres i et temperturstabilt rom på mellom 20-25 ºC og et temperaturstabilt klima (+/- 0,2 ºC). Sluttavlesning kan tidligst skje 3 døgn etter ankomst til «målerom», men ikke før sensoren og prøvebitene har oppnådd fuktlikevekt med reagensglasslufta. Når RF ikke endrer seg mer enn 0,5 % over et døgn eller 1 % over 2 døgn, anses prøvene som stabile, og sluttavlesning kan foretas. Sluttavlesningen må være ferdig senest innen 10 døgn etter prøvetakingen.

Mycoteam har kalibrerte sensorer som egner seg til å måle fukt i prøver tatt i avrettingslag. Det benyttes et temperaturstabilt skap hvor reagensglassene med prøvene og sensorene plasseres.

Ved å sende inn prøver til Mycotem sin fuktlab. vil resultatet av målingen være kvalitetssikret med hensyn til temperaturstabilitet i måleperioden, kalibrering av sensorer og korreksjon av måleresultatet.

Mycoteam måler membrantykkelser og tykkelse på malingsfilm (mikroskopi)

Tykkelsen på en membran eller malingsfilm er viktig for at produktet skal oppfylle de dekkende/beskyttende egenskapene som de er ment for. Mycoteam har kompetanse og utstyr til å måle tykkelse på både membraner og malingsfilmer.

Kontakt oss

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!