Tjenester innenfor skadedyr

Mycoteam har 35 års erfaring med vurdering av skadedyrproblematikk i alle typer bygninger. Vår brede fagkompetanse gjør at vi kan vurdere skadedyrforekomsten og sette dette i sammenheng med både årsak, konsekvens og aktuelle tiltak. Fremgangsmåte for vurdering av skadebildet avhenger av de aktuelle forholdene – om det er mest hensiktsmessig med kartlegging ved bruk av limfeller, en inspeksjon på stedet eller en distansebefaring via mobiltelefon. Mycoteam har godkjente skadedyrbekjempere, men siden vi er et rådgivningsfirma utfører vi ikke rene bekjempelser tilknyttet skadedyr. Dermed er våre vurderinger og anbefalinger nøytrale i forhold til eventuelle tiltak.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!