Fuktsikker byggeprosess

Fuktskader i bygninger påvirker inneklimaet på en svært negativ måte. For å unngå fuktskader er det svært viktig at det blir satt fokus på fukt i alle ledd i en byggeprosess, fra planleggingsfasen til forvaltningsfasen. Mycoteam har gode verktøy for hvordan man skal gjennomføre en fuktsikker byggeprosess og samtidig oppfylle kravene til helse og innemiljø i BREEAM-NOR.

En Fuktplan omhandler håndtering og oppbevaring av materialer, mottakskontroller, fuktmålinger, uttørkingsklima mm, men skal også gjøre rede for hvordan eventuelle lekkasjer og andre fuktskader håndteres i byggeperioden. Fuktplanen utarbeides som en kontrollplan for betong, hulldekker, avrettingslag og treverk. Den skal også være en gjennomgang av kritiske grenseverdier og konstruksjoner.

  1. Krav til kritiske fukttilstander
  2. Kritiske momenter
  3. Rutiner
  4. Håndtering av byggematerialer
  5. Uttørking / tørkeklima
  6. Fuktmålinger i henhold til Norsk Standard
  7. Tiltak ved høyt fuktinnhold
  8. Metoder
  9. Uavhengig kontroll (3. parts kontroll)

Kontakt oss

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!