Inspeksjon av skadedyr

Mycoteam foretar skadedyrinspeksjoner i alle typer bygninger for både privatpersoner og firmaer. En skadevurdering på stedet vil kunne belyse årsak til forekomsten, omfang av skadene og hvilke tiltak som eventuelt bør iverksettes for å fjerne skadedyrene. Ved en inspeksjon vil også forebyggende tiltak vurderes, slik at man minimerer risikoen for fremtidig problematikk med skadedyrene.

Fremgangsmåte ved inspeksjonen vil være avhengig av både hvilket skadedyr det gjelder og type bygning. Ved en inspeksjon foretas det en visuell kartlegging knyttet til den problemstillingen som kunden har i sitt bygg. Avhengig av hvilken artsgruppe som forekommer i bygningen kan det være aktuelt å gjennomføre fuktmålinger i aktuelle områder eller å engasjere håndverker til å foreta lokale avdekninger.

Et alternativ til fysisk befaring på stedet er å gjennomføre en MYCOonline videoinspeksjon. Ved hjelp av en app kan vi være med deg på en inspeksjon for å avklare skadebildet, selv om bygningen ligger langt fra våre kontorer. Dette sikrer en meget god fagkompetanse til lave undersøkelseskostnader.

Mycoteams solide, tverrfaglige kompetanse og lange praktiske erfaring gjør at vi kan gi en nøytral og korrekt vurdering av skadebildet. Dokumentasjon av skadeomfang, vurdering av årsak, nødvendige tiltak både for å fjerne nåværende skadedyr samt for å forhindre fremtidige problemer vil bli beskrevet i en rapport etter utført inspeksjon.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!